Go2 Albania

Contact
Address:
Address 1: Rr.Gjergj Fishta, Nd.60, H.3, Ap.27, 1023,
Tiranë - Albania

Address 2:
Rr.Marin Barleti, Pall.167,
Shkodër - Albania

info@go2albania.org | contact@go2albania.org
Albania
Mobile Phone Number: +355 69 67 28 877
http://www.go2albania.org
Information: https://www.facebook.com/pages/GO2/441072575963389
 

QËLLIMI I GO2ALBANIA

Nxitja e lëvizjes aktive, të pastër, të shëndetshme dhe efiçiente në qytetet dhe rajonet e Shqipërisë.

GO2 Services

• Bicycle and walking policy audit
• Consult about cycle policy and cycle network development, cycle plans
• Consult about pedestrian policy and cycle network development, cycle plans
• Designs cycle and pedestrian facilities
• User satisfaction surveys

GO2 Team

Kontakto me ne

Rr.Gjergj Fishta, Nd.60, H.3, Ap.27, 1023, Tiranë
Rr.Marin Barleti, Pall.167, Shkodër

Tel: +355 69 67 28 877
Email: contact@go2albania.org
Website: www.go2albania.org