GO2 ALBANIA

Vështrim i Gjelbër ‘KALAm’KALA’ është projekti që synon të krijojë një sipërmarrje sociale, duke ofruar guida turistike me biçikleta nga Kalaja e Shkodrës në Kalanë e Drishtit. Projekti është një ndër idetë fituese të paraqitura në konkursin ‘Ide të Gjelbra’ në nivel kombëtar si dhe në nivelin ballkanik, financuar nga Fondacioni i Vëllezërve Rockfeller, koordinuar nga Partnerët – Shqipëri. Objektivat kryesore të këtij projekti janë promovimi i ekoturizmit dhe ndërgjegjësimi ndaj trashëgimisë kulturore e natyrore, kryesisht në rajonin e Shkodrës. Në të ardhmen projekti kërkon të rrisë numrin e itinerareve në zonat e gjelbra përreth qytetit, me qëllimin që ato të përfshihen edhe në korridorin EuroVelo8 (www.shkoderbybike.al).

 
«StartPrev12NextEnd»
Page 2 of 2

QËLLIMI I GO2ALBANIA

Nxitja e lëvizjes aktive, të pastër, të shëndetshme dhe efiçiente në qytetet dhe rajonet e Shqipërisë.

GO2 Services

• Bicycle and walking policy audit
• Consult about cycle policy and cycle network development, cycle plans
• Consult about pedestrian policy and cycle network development, cycle plans
• Designs cycle and pedestrian facilities
• User satisfaction surveys

GO2 Team

Kontakto me ne

Rr.Gjergj Fishta, Nd.60, H.3, Ap.27, 1023, Tiranë
Rr.Marin Barleti, Pall.167, Shkodër

Tel: +355 69 67 28 877
Email: contact@go2albania.org
Website: www.go2albania.org